RODO

Drogi użytkowniku,

Administratorem serwisu jest TOP CREATIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie, ul. Osiedle Wzgórze 16/25. Telewizja STV.pl co do zasady nie przetwarza danych osobowych użytkowników serwisu. Gromadzimy jedynie informacje dotyczące interakcji użytkownika z serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania (tzw. logi systemowe), które zawierają takie dane jak: data wizyty na stronie, adres IP, z którego nawiązano połączenie z serwisem oraz dane na temat statystyki oglądalności serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Korzystamy z tych narzędzi, aby udoskonalić nasz serwis oraz dostosowywać jego funkcjonalność do potrzeb użytkowników. Jednocześnie informujemy, że dane zapisane w logach serwera STV.pl nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami oraz nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników, o ile użytkownik nie zdecyduje się nawiązać z nami kontaktu.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników serwisu, którzy skorzystają z formularza kontaktowego lub zgłoszą reklamację jest TOP CREATIVE Sp. z o.o. 27-530 Ożarów, ul. Osiedle Wzgórze 16/25, tel +48 501 109 484. W STV.pl został wyznaczony inspektor ochrony danych - kontakt: [email protected]

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, nawiązaniu kontaktu z SandomierzTV.pl oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez 10 lat.

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od STV.pl dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług STV.pl oraz nawiązania kontaktu z użytkownikiem.