Kontakt

Kontakt
REDAKCJA - WYDAWCA

Telewizja STV.PL
ul. Lubelska 6, 27-600 Sandomierz
I piętro
tel/fax +48 15 879 34 61
e-mail: [email protected]
web: www.stv.pl

REDAKTOR NACZELNY:
Piotr Andryka
tel. +48 501 109 484
e-mail: [email protected]

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Katarzyna Kaszluga
tel. +48 667 872 479
e-mail: [email protected]

Michał Leszczyński
tel. +48 609 606 338
e-mail: [email protected]

Jerzy Strzyż
tel. +48 793 555 038
e-mail: [email protected]

Janusz Suszyna
tel. +48 570 020 619
e-mail: [email protected]
 

TELEFON INTERWENCYJNY: 570 020 619

 

Biuro reklamy:
TOP CREATIVE Sp. z o.o.
ul. Lubelska 6
27-600 Sandomierz
I piętro
e-mail: [email protected]
tel. 15 879 34 61

Wydawca:
TOP CREATIVE Sp. z o.o.
27-530 Ożarów, Osiedle Wzgórze 16/25
tel/fax 15 879 34 61
kom. +48 501 109 484
e-mail: [email protected]
web: www.topcreative.pl
NIP: 863-169-90-83
REGON: 260758400
KRS: 0000500878
Sąd Rejonowy w Kielcach - X Wydział KRS
Kapitał zakładowy: 15.000,00 zł - wpłacony w całości.

 

Serwis Telewizja STV.PL został wpisany do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Kielcach pod numerem rejestrowym  I Ns. Rej. Pr 4/21.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa 
tel. (22) 597-30-00; fax (22) 597-31-80 
www.krrit.gov.pl